VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Downloads

downloadOp deze pagina kunt u bestanden downloaden. De meeste bestanden zijn in PDF-formaat. Om deze bestanden te bekijken heeft u het gratis programma Foxit Reader of Adobe Reader nodig.

Roosters
Jaarkalender 2018 - 2019
Liedlijsten christelijke liederen groep 0, 1 en 2 2018 - 2019
Liedlijsten christelijke liederen groep 3 en 4 2018 - 2019
Liedlijsten christelijke liederen groep 5 t/m 8 2018 - 2019
Bijbelvertelrooster en rooster van de liedlijsten 2018 - 2019

Algemeen
Schoolgids 2018 - 2019
Schoolplan 2015 - 2019
Informatiegids groep 0, 1 en 2
Aanvraagformulier voor inschrijving nieuwe leerlingen
Huis-aan-huis verspreide folder van de school, februari 2014

Protocollen
Protocol bij vervanging leerkrachten
Protocol verlengen en doubleren
Protocol overgang groep 1-2-3
Protocol combinatiegroepen
Procedure advisering en schoolkeuze leerlingen groep 8
Protocol veiligheid
Pestprotocol

Protocol medische handelingen ten aanzien van leerlingen binnen CPOV eo
Protocol cameratoezicht voordeur

Onderwijsinspectie
Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek CBS Rehoboth, 5 juli 2016

BePO
Schoolondersteuningsprofiel CBS Rehoboth
Flyer van het samenwerkingsverband Betuws Passend Primair Onderwijs (BePO)

Naschoolse opvang
Inschrijfformulier voor BSO Het Uilenbos

Leerplicht & verlof
Brochure van de gemeente Neder-Betuwe over de leerplicht
Formulier aanvragen verlof buiten de reguliere schoolvakanties

Resultaten van enquêtes en tevredenheidspeilingen
Uitkomsten tevredenheidspeiling inclusief (sociale) veiligheid leerlingen oktober 2017
Uitkomsten tevredenheidspeiling leerlingen maart 2017
Samenvatting uitkomsten tevredenheidspeilingen 2017 leerlingen, ouders en personeelsleden
Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016

Lezen
Lees 15 minuten per dag (folder CBS Rehoboth)
Informatie over voorlezen (bron: GGD)
Voorkom zomerdip bij lezen

Rekenen
Hoe leren de kinderen tegenwoordig cijferen? (bron: methode Pluspunt) 
Rekenstrategieën (bron: methode Pluspunt) 

Hoofdluis

Procedure hoofdluiscontrole CBS Rehoboth
Informatie over het bestrijden van hoofdluis

Nieuwe media, handige sites voor ouders en opvoeders
www.mijnkindonline.nl
www.meldknop.nl
www.jouwzoekmachine.nl
www.gameadviesopmaat.nl
www.mediasmarties.nl
www.bibliotheek.nl/jeugd

Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.