VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Schooltijden en vakantiedagen

 

De school werkt met een continurooster.

De kinderen hebben les van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 14:00 uur.

Dit rooster geldt voor alle groepen.

 

Opmerkingen:

  • Het hek gaat open om 08.20 uur. Laat daarom uw kind(eren) niet te vroeg naar school gaan.
  • De groepen 0 t/m 2 gaan iets voor 14.00 uur naar buiten. Dit om de drukte te ontwijken en overzicht te houden bij het naar huis gaan.
     

Vakanties:

Hieronder vindt u de data van de schoolvakanties voor 2021-2022. De MR heeft hiermee ingestemd. Kinderen in de onderbouw (groep 1 t/m/ 4) maken standaard minder lesuren. Daarom hebben deze groepen een weekje extra vakantie.

 

Zomervakantie maandag 19-07-2021 t/mvrijdag 27-08-2021

Herfstvakantie maandag 18-10-2021 t/m vrijdag 22-10-2021

Kerstvakantie maandag 27-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022

Voorjaarsvakantie maandag 28-02-2022 t/m vrijdag 04-03-2022

Goede Vrijdag/Pasenvrijdag 15-04-2022 t/m maandag 18-04-2022

Koningsdag woensdag 27-04-2022

Meivakantie maandag 25-04-2022 t/m vrijdag 06-05-2022

Hemelvaart donderdag 26-05-2022 t/m vrijdag 27-05-2022

Pinksteren maandag 06-06-2022

Vakantie groep 1 t/m 4 dinsdag 07-06-2022 t/m vrijdag 10-05-2022

Zomervakantie maandag 11-07-2022 t/m vrijdag 19-08-2022

 

Studiedagen:

Op de studiedagen zijn alle kinderen vrij.

- Maandag 25 oktober
- Vrijdag 25 februari
- Woensdag 15 juni

 

 

 

de bel gaat