Plataanstraat 12 | 4051 GS Ochten

Burgerschap

Belangrijk op CBS Rehoboth

Burgerschap

Op de Rehoboth besteden we in alle groepen ruim aandacht aan burgerschapsonderwijs.

Hoe geven we op de Rehoboth vorm aan burgerschap?

We besteden aandacht aan burgerschap tijdens de lessen in meerdere vakgebieden. Bij sociaal-emotionele vorming bijvoorbeeld, en ook bij diverse buitenschoolse activiteiten. Daarbij focust ons onderwijs op de 8 basiswaarden:

  • vrijheid van meningsuiting
  • gelijkwaardigheid
  • begrip voor anderen
  • verdraagzaamheid
  • autonomie
  • verantwoordelijkheidsbesef
  • het afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie

 

Het gaat daarbij niet alleen om kennis, maar ook om het ontwikkelen van de competenties die daarbij horen. Leren debatteren, omgaan met mensen die anders denken en je eigen mening vormen bijvoorbeeld. Door deze waarden in de praktijk te brengen en elkaar hierop aan te spreken geven we burgerschap binnen de school vorm.