Liedlijsten en bijbelvertelrooster

Welke liedjes en Bijbel-verhalen staan op de planning?