Plataanstraat 12 | 4051 GS Ochten

Christelijke identiteit

De Rehoboth is een christelijke basisschool

Christelijke basisschool Rehoboth

 

Het Woord van God staat centraal op CBS Rehoboth. Dat merken de kinderen elke dag. Op onze school doen alle kinderen mee aan de godsdienstige activiteiten. We beginnen elke dag bijvoorbeeld met gebed en zo sluiten we de dag ook weer af. Verder vertellen we Bijbelverhalen en leren we de kinderen na te denken over wat zij horen en zien. Geloven moet tot uiting komen in heel ons doen en laten, vinden wij.  Want het christen zijn neem je mee in alles wat je doet.

Wat betekent dit in de praktijk?

Vieringen

Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren beleven we op school actief. Ook bid- en dankdagen vieren we in schoolverband met de kinderen. Dit doen we in een speciale kinderdienst in de kerk van de Hervormde Gemeente van Ochten.

Lied van de week

Elke week leren de kinderen een ‘lied van de week’. Of ze nu in groep 1 of in groep 8 zitten. Het lied past uiteraard bij de leeftijd van de kinderen en bij de Bijbelverhalen die we in die week vertellen. Benieuwd naar de liederen?  De liedlijsten zijn te downloaden op deze site.

Gebedsgroep

Een groep ouders komt maandelijks bij elkaar om te bidden. Iedereen die betrokken is bij onze school kan een gebedswens in de daarvoor bestemde doos achterlaten. Wilt u meebidden? Dan bent u natuurlijk hartelijk welkom! Iedere eerste maandag van de maand komt de groep op onze school bijeen.

Sparen voor het goede doel

Omzien naar elkaar is nauw verbonden met onze identiteit. Vooral naar mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Onze kinderen (en hun ouders) hebben jarenlang wekelijks gespaard voor de zending. Elk jaar richten we ons op meerdere goede spaardoelen.
Geloof is belangrijk binnen ons onderwijs.