Plataanstraat 12 | 4051 GS Ochten

BSO Het Uilenbos

Buitenschoolse opvang op de Rehoboth

Buitenschoolse opvang op de Rehoboth

Zit uw kind op basisschool de Rehoboth en wilt u gebruikmaken van de BSO? Dat kan! 

In het gebouw van CBS Rehoboth vindt u BSO Het Uilenbos en Peuterspeelzaal De Kleine Beer. 

DE BUITENSCHOOLSE OPVANG

Voor schoolgaande kinderen van 4 tot 13 jaar biedt Riva Kids buitenschoolse opvang. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend zijn we van 7.00 – 8.30 uur aanwezig voor voorschoolse opvang. Na schooltijd zijn we op maandag, tot en met vrijdag geopend van 14.00 – 18.30 uur. U kunt kiezen uit een contract voor 40, 48 of 52 weken of voor flexibele opvang.

Korte lijnen tussen school en BSO

Zowel BSO Uilenbos als CBS Rehoboth wil graag dat ieder kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt op zijn/haar niveau. In ons pedagogisch klimaat delen wij ook gezamenlijke waarden zoals respect, oog voor verschillen, verantwoordelijkheid voor onszelf, elkaar en onze omgeving, (zelf)vertrouwen, eigenheid, rust, ruimte en samen spelen en leren.

Is er onder schooltijd iets bijzonders voorgevallen dat van invloed is (geweest) op een kind? Dan weet de leerkracht van het betreffende kind de pedagogisch medewerkers te vinden. Zo dragen we samen zorg voor het kind. Ook bij grotere zorgvragen kunnen we als school en BSO gemakkelijk met elkaar schakelen. Uiteraard gebeurt dit pas ná toestemming van u als ouder(s)/verzorger(s). tot e

Vertrouwde omgeving

De BSO zit in het schoolgebouw. Na school verblijven de kinderen in een eigen BSO-lokaal en spelen ze op het schoolplein. Voor de kinderen is dit fijn. Ze verblijven immers in een voor hen bekende omgeving en dat voelt vertrouwd. Ook leuk als je na schooltijd nog even naar de juf of meester kunt zwaaien.

Op drukke dagen gebruiken we naast de BSO-ruimte het lokaal van peuterspeelgroep De Kleine Beer. Zo kunnen kinderen eten en drinken in een kleinere groep met leeftijdsgenoten. Tijdens regenachtige dagen spelen we in de gymzaal van het schoolgebouw.

Christelijke identiteit

CBS Rehoboth is een christelijke school. Om als school en BSO goed samen te kunnen werken is afgesproken dat de pedagogisch medewerkers van de BSO zich kunnen vinden in of affiniteit hebben met de christelijke identiteit van de school. Net als de school is de BSO in principe toegankelijk voor alle kinderen.

Peuterspeelzaal De Kleine Beer

De peuterspeelgroep is een rijke leeromgeving voor kinderen vanaf 2 jaar. In de peuterspeelgroep ontmoeten kinderen andere kinderen en volwassenen. Ze groeien bij ons in hun ontwikkeling met behulp van onze professionele medewerkers. Als het moment aanbreekt dat ze overstappen naar groep 1 is uw kind al vertrouwd met het schoolgebouw. De peuterspeelgroep werkt nauw samen met het basisonderwijs. Zo zorgen we ervoor dat de overstap van de peuterspeelgroep naar groep 1 zo soepel mogelijk verloopt voor uw kind.  

De peuterspeelgroep op CBS Rehoboth is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.15 – 12.15 uur.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Kinderen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken om goed voorbereid te zijn op de basisschool kunnen een indicatie krijgen van het consultatiebureau. Deze kinderen mogen wekelijks 16 uur gebruik maken van de voorschoolse educatie binnen de peuterspeelgroep. Kinderen zonder deze indicatie kunnen maximaal 8 uur per week bij ons terecht.

Kennismaken

Hebben we u nieuwsgierig gemaakt en wilt u de opvang beter leren kennen? U kunt dan contact opnemen met de BSO of de Peuterspeelzaal voor het maken van een afspraak.

 t: 0488 482 673

www.rivakids.nl

Heeft u belangstelling voor de peuterspeelgroep?

t: 0488 481 763

https://rivakids.n