Plataanstraat 12 | 4051 GS Ochten

Verlof aanvragen

Vul ons digitale aanvraagformulier in

Verlofaanvraag

U wilt verlof aanvragen voor uw kind? Dat kan via onderstaand online aanvraagformulier.

Verlof aanvragen

Met 5 jaar wordt uw kind volgens de wet leerplichtig. Uw kind kunt u dan niet zomaar een dagje vrij van school geven. Volgens de wet mag er alleen verzuimd worden als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’. Er bestaan op dit punt strikte regels. Zowel op de eerste als op de laatste dagen van het schooljaar en rondom vakanties wordt geen verlof toegekend. Moet(en) uw kind(eren) om bepaalde redenen toch de school verzuimen, dan kunt u verlof aanvragen via onderstaand verlofformulier. 

Elke aanvraag wordt afzonderlijk door de directeur beoordeeld. Realiseert u zich a.u.b. dat het verwerken van uw aanvraag enige tijd kost. Doe uw aanvraag bijtijds!

Wij zijn verplicht om twijfels rondom verzuim en ongeoorloofd verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar. Deze controleert of ouders en school zich aan de leerplichtregels houden. Meer informatie over de leerplichtwet vindt u op www.leerplicht.net.

 

Klik  hier voor de wettelijke kaders voor het geven van verlof in de meest voorkomende situaties. .