Plataanstraat 12 | 4051 GS Ochten

Ouderbetrokkenheid

Het activiteitenteam van de Rehoboth

Ouderbetrokkenheid

Ouderhulp

Bij verschillende activiteiten heeft de school hulp nodig van ouders. Wanneer hulp gewenst is, wordt dit via Parro gecommuniceerd. Ouders kunnen dan aangeven waarbij ze zouden willen helpen. 

Denk aan hulp bij de volgende activiteiten:

  • uitlenen van boeken voor boekenpret bij de kleuters
  • een deel van de organisatie van het sinterklaasfeest
  • de aankleding van de school en de kerk in kerstsfeer
  • een groepje begeleiden bij een uitje
  • de thee en koffie bij allerlei activiteiten
  • de paaslunch