Plataanstraat 12 | 4051 GS Ochten

Dit is de Rehoboth

Christelijke basisschool in Ochten

CBS de Rehoboth

Middenin in Ochten vindt u CBS Rehoboth. We zijn een middelgrote school met ongeveer 200 kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar. Ons schoolgebouw is modern, ruim èn gezellig! De Rehoboth is één van de scholen van stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal en omgeving.

De naam van onze school

De naam van de school is ontleend aan het verhaal uit de Bijbel waar Izaäk de naam ‘Rehoboth’ gaf aan een waterput waar zijn herders met rust gelaten werden (Genesis 26: 22). De naam ‘Rehoboth’ betekent: “Want God heeft ruimte gemaakt”. Het christelijk geloof neemt bij ons op school een centrale plaats in. 

Missie en kernwaarden

Kernwaarden

Betrokkenheid: Er is aandacht voor ieder individu in het belang van het kind. We luisteren en kijken met elkaar naar mogelijkheden.

Vertrouwen: We gaan samen, hand in hand, door de basisschoolperiode heen.

Geloof: Wij dragen het geloof in en de liefde voor de Heere Jezus uit. Dit werkt door in respect hebben voor elkaar, zuinig zijn met de schepping en voor een ieder zorgen.

Verbinding: Iedereen is welkom en mag er zijn. We gebruiken elkaars kwaliteiten en hebben respect voor elkaar. We zijn toegankelijk en houden van korte lijntjes.

Openheid: We zijn eerlijk en transparant, luisteren zonder oordeel, geven feedback en accepteren verschillen.

Onze visie

Visie van CBS Rehoboth 

Wij geloven dat God ons het leven geeft om Hem en onze naaste lief te hebben en te dienen. Dit willen wij middels onze christelijke identiteit uitdragen naar de kinderen op onze school. Ieder kind willen wij warm ontvangen, met zijn/haar unieke eigenschappen, en welkom heten. Met elkaar gaan wij op zoek naar het beste onderwijs voor ieder kind. Wij leren hen dat zij dankzij Jezus Christus kostbaar zijn in Zijn ogen en nemen hen vanuit Gods liefde en betrokkenheid  aan de hand op hun reis door de basisschool. In deze periode mogen zij ontdekken wie zij zijn en welke talenten zij ontvangen hebben. Met de juiste vorming en sturing hopen we dat ieder talent welkom en vruchtbaar zal zijn in onze maatschappij. Hiervoor werken wij als team samen met ouders door middel van wederzijds respect en vertrouwen om met elkaar onze kinderen te vormen en te begeleiden naar passend voortgezet onderwijs. Ieder kind is tenslotte niet gelukkig door prestatie, maar als het op zijn plek zit.