Plataanstraat 12 | 4051 GS Ochten

Kwaliteit

Kwalitatief goed onderwijs op CBS Rehoboth

Onderwijskwaliteit

op CBS Rehoboth

Op de Rehoboth werken we voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. We meten de kwaliteit binnen ons team en we vragen ouders en leerlingen of ze tevreden zijn. Daarnaast worden er interne audits uitgevoerd binnen CPOV. Zo wordt de kwaliteit op de verschillende scholen gemonitord.

 

Werken met kwaliteit

Onze school werkt met een systeem voor kwaliteitszorg. Wij gebruiken hiervoor Werken Met Kwaliteit (WMK).

Jaarlijks worden de kinderen via WMK bevraagd op diverse aspecten, waaronder sociale veiligheid en welbevinden. Eens in de twee jaar wordt er een tevredenheidspeiling onder kinderen, leerkrachten en ouders uitgevoerd.

De school legt afspraken met betrekking tot het onderwijs op de Rehoboth vast in kwaliteitskaarten. Deze kwaliteitskaarten worden regelmatig aangepast en geborgd. 

Daarnaast hebben wij onze kwaliteitszorg gekoppeld aan de processen van ons personeelsbeleid. Denk bijvoorbeeld aan de gesprekkencyclus met het personeel. Zo zorgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.

Uitkomst sociale veiligheidsvragenlijst

 

Inspectie

De onderwijsinspectie neemt elke 4 jaar elke school onder de loep. Het doel hiervan is om te kijken of de onderwijskwaliteit voldoende is. Al deze input gebruiken wij om ons kwaliteitsbeleid verder aan te scherpen en ons onderwijs te kunnen verbeteren.