MR

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) zorgt ervoor dat ouders (voogden, verzorgers) en het personeel inspraak hebben bij de besluitvorming van het bevoegd gezag (het bestuur, meestal vertegenwoordigd door de directeur).

Wie zitten in de MR?

De MR bestaat uit 6 leden. De MR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeel van de school. MR-leden worden rechtstreeks gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen.

Voorzitter:                         Teun de Ridder, ouderlid

Secretaris:                         Mecheline Doornebal, personeelslid

Leden:                                 Bert van Dorland, ouderlid

                                              Francien de Haan, personeelslid

                                              Lisette van Setten, ouderlid

                                              Elske van Doorn, personeelslid

De secretaris van de MR is te bereiken via het correspondentieadres: mr.rehoboth@rehobothschoolochten.nl

Hieronder verslagen van de MR:

notulen 27 januari 2022

notulen 17 maart 2022

notulen 20 juni 2022

notulen 22 november 2022

 

Jaarverslag MR 2021-2022

Medezeggenschapsregelement