Plataanstraat 12 | 4051 GS Ochten

MR

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) zorgt ervoor dat ouders (voogden, verzorgers) en het personeel inspraak hebben bij de besluitvorming van het bevoegd gezag (het bestuur, meestal vertegenwoordigd door de directeur).

Wie zitten in de MR?

De MR bestaat uit 6 leden. De MR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeel van de school. MR-leden worden rechtstreeks gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen.

Voorzitter:                         Teun de Ridder, ouderlid

Secretaris:                          Elske van Doorn, personeelslid

Leden:                                 Marjanne van Blijderveen, ouderlid (GMR)

                                              Karel Kalkman, personeelslid

                                              Lisette van Setten, ouderlid

                                              Anouk Peters, personeelslid

De secretaris van de MR is te bereiken via het correspondentieadres: mr.rehoboth@rehobothschoolochten.nl

Jaarverslag MR 2022-2023

Medezeggenschapsregelement