Plataanstraat 12 | 4051 GS Ochten

Leerlingenzorg

Zorg en aandacht voor uw kind

Leerlingenzorg op de Rehoboth

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Op de Rehoboth is daar structureel aandacht voor. Zo kunnen leerlingen het beste uit zichzelf halen.

Zorg voor uw kind

Elke leerling heeft unieke talenten en kwaliteiten. Onze leerkrachten maken de kinderen dagelijks in allerlei situaties mee. Zij krijgen een duidelijk beeld van de ontwikkeling per kind. Soms concluderen we dat er meer nodig is dan het basisaanbod. De Rehoboth is een opbrengstgerichte school. Dit maakt het mogelijk om daar binnen onze klassen op in te spelen. Door tijdig en structureel te zorgen voor extra ondersteuning, blijft het kind zich optimaal ontwikkelen en ligt er een mooie basis voor de toekomst.

Stap 1 is dus in kaart brengen welke onderwerpen of vaardigheden meer tijd vragen. Stap 2 is ondersteuning hierbij. De leerkracht neemt dit voor zijn of haar rekening. Bijvoorbeeld in de vorm van een extra oefening of specifieke hulp op sociaal-emotioneel gebied.

Inzicht in het effect van de extra steun vinden wij belangrijk. Daarom is op de achtergrond altijd een intern begeleider betrokken. Tijdens dit traject zoeken wij samen naar een zo passend mogelijk aanbod voor de leerling. Hierbij worden de ouders of verzorgers intensief betrokken. 

Mochten wij toch niet de juiste ondersteuning kunnen bieden, dan zijn er andere mogelijkheden. Als school kunnen wij een beroep doen op het Samenwerkingsverband BEPO. Deze organisatie geeft advies over de vervolgstappen. Zo vinden wij samen de beste oplossing voor ieder kind.