VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Identiteit

Logo aan de voorkant van de schoolHet Woord van God staat op onze christelijke school centraal. Dit proberen we in het totale onderwijs tot uitdrukking te brengen. Dat merken de kinderen elke dag en alle kinderen doen aan de godsdienstige activiteiten mee. Elke dag beginnen en eindigen we met gebed. We vertellen drie keer per week Bijbelverhalen.
Bij sommige vakken leren we de kinderen na te denken over wat zij horen en zien. Bijvoorbeeld lessen over oneerlijkheid in de wereld of kinderarbeid in arme landen moeten hen aan het denken zetten. Zo kunnen we meer voorbeelden geven die bepalend zijn voor onze keuzes. Geloven moet tot uiting komen in heel ons doen en laten, want je neemt het christen zijn mee in alles wat je doet. Dit bepaalt ons bijzondere onderwijs, wat tot uiting moet komen in kwaliteit, structuur en variatie.

Vieringen
Onze identiteit speelt ook een rol bij een aantal vieringen. Zo wordt bijzondere aandacht besteed aan de vieringen rondom de christelijke feestdagen. We besteden aandacht aan Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Bid- en dankdagen worden met de kinderen in schoolverband gevierd in een, op kinderen gerichte, dienst in de Hervormde Gemeente van Ochten.

Lied van de week
Elke week wordt in de groepen 1 t/m 8 "een lied van de week" aangeleerd. Het lied past bij de Bijbelverhalen die in die week verteld worden. De liedlijsten worden in het begin van het cursusjaar naar de voorganger van de Hervormde Gemeente van Ochten gestuurd.