Plataanstraat 12 | 4051 GS Ochten

Privacy

Uw privacy is in goede handen

Privacy

Als ouder/verzorger moet u ervan uit kunnen gaan dat de privacy van uw kind op school in goede handen is. Wij vinden die privacy van grote waarde. We doen er zoveel mogelijk aan om die te beschermen.

Digitale leermiddelen 

Het goed regelen van die bescherming wordt steeds belangrijker. In de huidige digitale samenleving maakt ook De Rehoboth namelijk steeds meer gebruik van digitale leermiddelen. Dat doen we om uw kind zo goed mogelijk op zijn of haar toekomst voor te bereiden. Bovendien groeien hiermee de mogelijkheden om hem of haar op maat les te geven. 

Persoonsgegevens 

Voor een goede onderwijskundige begeleiding van leerlingen verwerken wij gegevens van uw kind digitaal via de computer. Hierbij zijn uitgeverijen betrokken en ook Basispoort, een soort digitale toegangspoort tot al het lesmateriaal dat wij op school gebruiken. Scholen hebben volledige zeggenschap over die persoonsgegevens en dat moet ook zo blijven. Het gaat dan om het leerlingenadministratiesysteem, maar ook om educatieve software. Om oefeningen te kunnen maken op de computer en om de leraar inzicht te geven in hoe leerlingen hun opdrachten maken en wat hun vorderingen zijn, wordt van ieder kind digitaal informatie verwerkt. Bij educatieve software gaat het om voor- en achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, geslacht en de klas van het kind. Daarnaast gaat het om enkele gegevens over onze school zelf. De school zal ervoor zorgen, dat dit op de meest veilige en zorgvuldige manier gebeurt. We gebruiken niet meer gegevens dan werkelijk noodzakelijk.

Foto’s 

Zorgvuldig omgaan met privé-gegevens geldt ook wanneer we het hebben over het plaatsen van foto’s op internet, gemaakt in schoolverband. De school plaatst alleen foto’s van leerlingen op de website, in de schoolgids of in de nieuwsbrief, wanneer ouders in Parro aan hebben gegeven hier geen bezwaar tegen te hebben. De school zal er altijd voor zorgen, dat dit ‘gepaste’ foto’s zijn en nooit in bepaalde ongewenste situaties.

Wij gaan ervan uit dat ouders verantwoord omgaan met het plaatsen van foto’s op sociale media of internet, bijvoorbeeld van excursies.